Polietilen Nedir?

IMG-BLOG
20 Eki, 2020

Polietilen Nedir?

netborplastik | 20 Ekim 2020

        Polietilen, küçük molekül kütleli etilen monomerlerinin birbirlerine kovalent bağlarla bağlanarak oluşturduğu büyük molekül kütleli yarı-kristalin, termoplastik bir polimer türüdür.

        Polietilen yoğunluk ve kimyasal özellikleri baz alınarak çeşitli kategorilerde sınıflanır. Mekanik özellikleri, moleküler ağırlığı, kristal yapısı ve dallanma tipine bağlıdır.
  • UHMWPE (Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı PE)
  • HDPE (Yüksek Yoğunluklu PE)
  • HDXLPE (Yüksek Yoğunluklu Çapraz Bağlı PE)
  • PEX (Çapraz Bağlı PE)
  • MDPE (Orta Yoğunluklu PE)
  • LDPE  (Düşük Yoğunluklu PE)
  • LLDPE (Lineer Bağlı Düşük Yoğunluklu PE)
  • VLDPE (Çok düşük yoğunluklu PE) 

 

    

 

        Polietileni, HDPE, MDPE ve LDPE olarak üç ana sınıfa ayırmak mümkündür. Alçak yoğunluklu polietileni, yüksek yoğunluklu polietilenden ayıran en büyük özellik zincirlerdeki dallanma miktarıdır. Orta yoğunluklu PE yoğunluğu ise 0.925 – 0.935 g/cm3 arasındadır. Zincirlerinde dallanma görülmeyen yüksek yoğunluklu PE yoğunluğu 0.940 – 0.960 g/cm3 arasında değişir. 0.965 g/cm3 değerinin üzerindeki yoğunluk değerleri ise UYMAPE sınıfına girmektedir.